jednoduche.sk
DPFO

Aplikácia DPFO slúži na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo B), pričom vyplňovanie daňového priznania je intuitívne, obsahuje praktické pomôcky a informácie o obsahovej náplni vybraných riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Po vyplnení daňového priznania je možné vygenerovať tlačivo do xml formátu a podať ho elektronicky prostredníctvom stránky www.financnasprava.sk alebo aplikácie edane. Táto funkcia pri daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B bude dostupná po tom, ako budú zverejnené štruktúry daňových priznaní na stránke FR SR.

ďalej