jednoduche.sk

AKCIA: Každý registrovaný užívateľ, ktorý sa na stránku www.jednoduche.sk registruje najneskôr do 31.01.2018 vrátane, môže využívať všetky služby bezplatne až do 28.02.2018 v závislosti od toho, aký prístup si zvolí (BASIC / PREMIUM). Uvedené ceny sú akčné. Uvedené ceny sú akčné.

 • Kalkulačky
 • Vybrané články
 • Aktuálne informácie (newsletter)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO - typ A
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO - typ B
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Neregistrovaný užívateľ

Registrovaný užívateľ bez platby

 • 1x
 • 5x
 • 1x

Registrovaný užívateľ s balíkom BASIC

50 €
 • 20x
 • 50x
 • 20x
 • 5x

Registrovaný užívateľ s balíkom PREMIUM

99 €