jednoduche.sk

AKCIA pre osoby registrované v ZÚSK - Združení účtovníkov Slovenska: Zľava 10 % z cien uvedených v cenníku.
Pre uplatnenie 10% zľavy pre členov ZÚSK prosím zašlite e-mail s Vašim registračným číslom (v tvare ZUxxxxx) a názvom balíčka, o ktorý máte záujem, na e-mailovú adresu info@jednoduche.sk

Portál www.jednoduche.sk slúži na vyplňovanie daňových priznaní iným spôsobom ako to je na portáli www.financnasprava.sk tak, aby pri používaní tohto portálu boli zabezpečené automatické prepočty a daňovník sa nemusel zamýšľať, ktorá suma patrí na aký riadok daňového priznania. V prípade, ak máte technické otázky v súvislosti s funkcionalitou portálu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom mailu info@jednoduche.sk.

Upozorňujeme Vás na to, že v prípade ak si daňové priznanie vyplniť neviete alebo by ste mali záujem o individuálne posúdenie správnosti vyplnenia Vášho daňového priznania, toto sa nepovažuje za technickú otázku a vyhradzujeme si právo za takúto službu účtovať cenu v závislosti od rozsahu prác od 10 € do 25 €. Cena je účtovaná po vzájomnom odsúhlasení.

 • Kalkulačky
 • Vybrané články
 • Aktuálne informácie (newsletter)
 • DP k DzMV
 • DP FO typ: A
 • DP FO typ B
 • DP PO
 • Faktúry
 • Evidencia dopravy

Neregistrovaný užívateľ

Registrovaný užívateľ bez platby

 • 1x
 • 5x
 • 1x
 • 1x

Registrovaný s balíkom BASIC1

50 €
 • 10x
 • 20x
 • 10x
 • 2x

Registrovaný s balíkom BASIC2

75 €
 • 30x
 • 40x
 • 20x
 • 15x
 • 10x
 • 1x

Registrovaný s balíkom PREMIUM1

99 €
 • neobmedzene
 • 100x
 • 50x
 • 30x
 • 30x
 • 5x

Registrovaný s balíkom PREMIUM2

149 €
 • neobmedzene
 • neobmedzene
 • 100x
 • 75x
 • 50x
 • 15x

Registrovaný s balíkom KOMPLET

199 €
 • neobmedzene
 • neobmedzene
 • neobmedzene
 • neobmedzene
 • neobmedzene
 • neobmedzene

cennik-2019.pdfstiahnuť