jednoduche.sk
Skontrolujte si, prosím, správnosť Vami zadanej e-mailovej adresy. Na túto e-mailovú adresu Vám príde potvrdzovací mail s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť pre dokončenie Vašej registrácie.

Registráciou súhlasíte s obchodnými podmienkami.

Počet registrovaných používateľov: 2800

Výhody registrácie na portáli www.jednoduche.sk:
  • možnosť vyplniť 1 xml / pdf súbor vyplneného tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • možnosť vyplniť 5 xml / pdf súborov vyplnených tlačív daňového priznania k dani z príjmov FO (typ A)
  • možnosť vyplniť 1 xml / pdf súbor vyplneného tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO (typ B)
  • možnosť vyplniť 1 xml súbor vyplneného tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO
  • Informačný servis (novinky, články, informácie, nové funkcionality portálu)

Portál www.jednoduche.sk slúži na vyplňovanie daňových priznaní iným spôsobom ako to je na portáli www.financnasprava.sk tak, aby pri používaní tohto portálu boli zabezpečené automatické prepočty a daňovník sa nemusel zamýšľať, ktorá suma patrí na aký riadok daňového priznania. V prípade, ak máte technické otázky v súvislosti s funkcionalitou portálu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom mailu info@jednoduche.sk.

Upozorňujeme Vás na to, že v prípade ak si daňové priznanie vyplniť neviete alebo by ste mali záujem o individuálne posúdenie správnosti vyplnenia Vášho daňového priznania, toto sa nepovažuje za technickú otázku a vyhradzujeme si právo za takúto službu účtovať cenu v závislosti od rozsahu prác od 10 € do 25 €. Cena je účtovaná po vzájomnom odsúhlasení.