jednoduche.sk

Ing. Michaela Trubačová - 0948 071 436, (slovenský, francúzsky a anglický jazyk)
RNDr. Anna Kénesy - 0903 283 870 (slovenský a maďarský jazyk)

Portál www.jednoduche.sk slúži na vyplňovanie daňových priznaní iným spôsobom ako to je na portáli www.financnasprava.sk tak, aby pri používaní tohto portálu boli zabezpečené automatické prepočty a daňovník sa nemusel zamýšľať, ktorá suma patrí na aký riadok daňového priznania. V prípade, ak máte technické otázky v súvislosti s funkcionalitou portálu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom mailu info@jednoduche.sk.

Upozorňujeme Vás na to, že v prípade ak si daňové priznanie vyplniť neviete alebo by ste mali záujem o individuálne posúdenie správnosti vyplnenia Vášho daňového priznania, toto sa nepovažuje za technickú otázku a vyhradzujeme si právo za takúto službu účtovať cenu v závislosti od rozsahu prác od 10 € do 25 €. Cena je účtovaná po vzájomnom odsúhlasení.